Zábavná angličtina pre malých žiakov 4. časť

Tento súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít je štvrtou časťou učebného zdroja, ktorý ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi začínajúci sa učiť anglický jazyk  na 1. stupni ZŠ. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu.

Autori: 
Krčmáriková Lucia, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
16s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: