Zábavná angličtina 3. ročník

V učebnom zdroji sú vypracované návrhy na spestrenie vyučovania anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Ponúka súbor aktivít zameraných na spestrenie vyučovacieho procesu a vzbudenie motivácie žiakov vo výučbe cudzieho jazyka prostredníctvom zábavných pracovných listov, didaktických hier, scénok a pod. aby výučba angličtiny sa stala pre žiakov naozaj zábavnou. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj správnej výslovnosti, schopnosti súvislého vyjadrovania sa, na rozširovanie slovnej zásoby a pamäte.

Autori: 
Kandráčová Eva, Ing.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ek_zabavna_anglictina_3roc.pdf1,06 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: