Využitie metód vizualizácie a kompenzačných prostriedkov pri integrácii a inklúzii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Súčasná doba prináša mnoho informácií o potrebe integrácie žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do bežných škôl. Od kvalitnej integrácie je len
krôčik k vytvoreniu inkluzívneho prostredia, ktoré by malo byť cieľom výchovnovzdelávacieho
procesu, ale aj bežného života v spoločnosti. Pedagogickí zamestnanci k téme
integrácie a inklúzie zaujímajú rôzne postoje. Za základné problémy považujú slabú
informovanosť a neprepojenosť teórie s praxou. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že tvorba
inkluzívneho prostredia sa nezačína pri zákonoch, nariadeniach a teoretických východiskách,
ale pri každom jednotlivcovi (učiteľovi, vychovávateľovi, žiakovi a rodičovi) a zmene jeho
myslenia.

Autori: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1451-1
Rok vydania: 
2020
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon publikacia_veresova_zviazane.pdf2,49 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
PaedDr. Oľga Nestorová
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Špeciálna pedagogika