Využitie drámy vo vyučovaní AJ

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v základných a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je predstaviť drámu ako užitočnú alternatívnu vyučovaciu metódu a poskytnúť účastníkom vzdelávacieho programu rôzne tvorivé dramatické aktivity a techniky vo vyučovaní anglického jazyka na rôznych stupňoch škôl s cieľom rozvíjať, rozširovať a zlepšovať komunikatívne zručnosti žiakov.

Autori: 
Z. Duchoňová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0011-8
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
54s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: