Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou aktivizujúcej metódy živé obrázky

Základným princípom vyučovania cudzích jazykov je podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a pozitívne využiť vysokú mieru zvedavosti detí a ich túžbu skúmať a objavovať.
Učebný zdroj sprostredkúva charakteristiku aktivizujúcej metódy a jej praktické využitie vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho ambíciou je zároveň inšpirovať učiteľov k používaniu tejto učebnej pomôcky a k tvorbe didaktických hier a učebných pomôcok v rámci jej používania.

Autori: 
R. Skabela
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0637-0
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
62s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: