Vplyv relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení na harmonický vývin jednotlivca

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Využívanie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov o zručnosť plánovať a realizovať relaxačné, dychové, telesné a koncentračné cvičenia v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.

Autori: 
J. Henešová,M. Knap
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0272-3
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
72s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: