Vedecké metódy poznávania a ich využitie v školskej praxi

Úspešné vzdelávanie v oblasti prírodných vied si vyžaduje odborne zdatných učiteľov, primerane náročné a motivujúce kurikulum a vyučovacie metódy, ktoré aktívne zapoja žiakov do procesu učenia sa. Odborníci z oblasti vzdelávania prírodných vied odporúčajú používať nové prístupy na všetkých úrovniach vzdelávania. V mnohých prístupoch dominuje vedecká metóda poznávania. Cieľom je priniesť do prírodovedného vzdelávania to najlepšie z vedy.
Táto príručka ponúka učiteľom z praxe niektoré možnosti, ktorými by mohli procesy v prírodovednom poznávaní žiakov spestriť, motivovať žiakov k štúdiu prírodovedných predmetov a k prípadnej vedeckej profesionálnej kariére.

Autori: 
A. Tomengová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0189-4
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
50s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: