Učiteľ a problémové situácie v edukácii

Obsahom učebného zdroja sú spôsoby a možnosti využitia základných konceptov adlerovskej psychológie aj v našich školách. Učebné texty by mali pedagógom – účastníkom vzdelávacieho programu Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov priblížiť najnevyhnutnejšie, elementárne poznatky z oblasti teoretického vymedzenia pojmov i aplikácie konceptov adlerovskej psychológie. Publikácia tvorí východisko a základ pre interaktívnu prácu s učiteľmi, vychovávateľmi a majstrami odbornej výchovy a predpokladá ich aktívnu účasť počas realizácie vzdelávacieho programu.

Autori: 
M. Oľšavská
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1060-5
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
48s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: