Tvorivé cvičenia s vybranými slovami 1. časť

Učebný zdroj je určený na precvičovanie vybraných slov po spoluhláskach b, m. Žiaci plnia úlohy v pracovných listoch typu doplň, priraď, rozdeľ, zlož z písmen, použi vo vetách, nahraď, doplň, vytvor správne dvojice, vyber, vyhľadaj a pod. Autorka využila okrem jednoduchých zadaní aj dvojsmerovku, krížovku a doplňovačku s tajničkou. Žiaci majú možnosť prejaviť vlastnú tvorivosť v úlohách na vytvorenie básničky či krátkeho príbehu podľa inštrukcií v zadaní.

Autori: 
Kiškašová Erika, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
18s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: