Tvorivé aktivity v grafickom programe RNA

Veľmi zaujímavo koncipovaný učebný zdroj je určený na prácu žiakov v grafickom programe RNA (Relevation Natural Art). Precvičujú si používanie rôznych nástrojov programu, tvorbu koláže, transformáciu vodorovne, prácu s oblasťou. Postupujú podľa presného textového návodu i názornej fotodokumentácie. Autorka využila aj hádanky a vhodne prepojila pracovné postupy s rôznymi zadaniami typu zakrúžkuj, vyber, dotvor alebo vytvor obrázok podľa vlastnej fantázie.

Autori: 
Kocanová Iveta, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
32s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ik_program_rna_1stupen.pdf5,6 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: