TECHNIKY A PRÍKLADY CITOVANIA PODĽA STN ISO 690: 2012

Publikácia je stručným návodom na tvorbu bibliografických odkazov a citácií všetkých druhov informačných prameňov. Je určená pre autorov rôznych typov prác.

Autori: 
Mgr. Terézia Peciarová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
x
Rok vydania: 
2018
Rozsah: 
9s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: