Súbor PL z matematiky, prírodovedy a vlastivedy pre 3. ročník

Autorka v učebnom zdroji ponúka 5 pracovných listov z matematiky, 6 pracovných listov z prírodovedy a 3 pracovné listy z vlastivedy zamerané na preopakovanie a utvrdzovanie učiva v spomínaných predmetoch v 3. ročníku ZŠ. Úlohy z matematiky sú numerické a slovné  na násobenie a delenie v číselnom obore do 20 a na ščítanie a odčítanie v číselnom obore do 10 000. Ulohy z prírodovedy na problematiku živej a neživej prírody a úlohy z vlastivedy na prácu s mapou Slovenska a históriu Slovenska.

Autori: 
Hermanovská Ivana, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
34s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: