Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Metodická príručka je určená učiteľom na vzdelávacom stupni ISCED 1. Oboznamuje učiteľov s medzinárodnými meraniami PISA a TIMSS, pričom primárne zameriava pozornosť na testovanie matematických úloh a tvorbu testových úloh z matematickej gramotnosti. Nosnú časť metodického materiálu tvoria návrhy úloh z matematickej gramotnosti pre žiakov 1. stupňa základnej školy.

Autori: 
PaedDr. Iveta Labjaková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1424-5
Rok vydania: 
2017
Rozsah: 
48s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Funkčná gramotnosť