Rozvoj komunikačných kompetencií pedagogického zamestnanca zameraný na rečový prejav

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom s cieľom prispieť ku kultivovaniu jazykového vedomia a reči pedagógov, aby ako riadiaci komunikanti byť schopní kvalitnej pedagogickej komunikácie.
Je rozdelený na dve časti. Prvá sa venuje dôležitým teorémam prevažne z oblasti lingvistiky, druhá obsahuje niektoré relevantné výsledky výskumu autorky, ktorý bol zameraný na lingvistické aspekty didaktickej komunikácie.

Autori: 
Ľ. Bekéniová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1112-1
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
50s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: