Prvá pomoc 5. časť

Publikácia obsahuje náučný text a pracovný list na tému  Poranenie následkom fyzikálnych a chemických vplyvov. Učebný zdroj môže poslúžiť učiteľom ako pomôcka na hodinách biológie v 7. ročníku základnej školy.  Jeho cieľom je   pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít osvojiť si spôsoby poskytovania prvej pomoci.

Autori: 
Mikulová Anna, Ing.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
19s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon am_prva_pomoc_5cast.pdf768,23 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: