Prvá pomoc 3. časť

Učebný zdroj môže poslúžiť učiteľom ako pomôcka na hodinách biológie v 7. ročníku základnej školy, obsahom ktorého  je vonkajšie krvácanie.  Publikácia obsahuje  učebný text a pracovný  list, ktorého  cieľom je pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít osvojiť si spôsoby poskytovania prvej pomoci.

Autori: 
Mikulová Anna, Ing.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon am_prva_pomoc_3cast.pdf866,74 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: