Prvá pomoc 1. časť

Publikácia obsahuje súbor učebných textov a pracovných listov, ktorých cieľom je pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít osvojiť si spôsoby poskytovania prvej pomoci.  Učebný zdroj môže poslúžiť učiteľom ako pomôcka na hodinách biológie v 7. ročníku základnej školy, obsahom ktorých je anatómia ľudského tela, správna životospráva a poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a ochoreniach.

Autori: 
Mikulová Anna, Ing
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
19s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon am_prva_pomoc_1cast.pdf669,12 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: