Zoznam ponúkaných fór na prihlásenie je presunutý do nového informačného systému na adresu:

Učiteľské fóra - prihlasovanie

Názov fóra Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Učiteľské fórum SŠ - PO
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 38 z 40
Termín: 17. december 2020 - 13:00 - 17:15
Lektori:
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Rozvoj a hodnotenie ústneho a písomného prejavu v cudzích jazykoch
Pracovisko MPC: Košice

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 49

Obsadené: 1 z 50
Termín: 21. január 2021 - 13:00 - 16:00
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
Profesijné štandardy pre učiteľov telesnej a športovej výchovy
Pracovisko MPC: Košice

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 12

Obsadené: 3 z 15
Termín: 21. január 2021 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.