Kontakty na zamestnancov NP Teachers

Projektový manažér

Kontakty
Telefón: 
+421 905 489 356

Finančný manažér

Kontakty
Telefón: 
+421 917 510 224

Hlavný odborný riešiteľ 1.1

Kontakty
Telefón: 
+421 904 460 854

Hlavný odborný riešiteľ 1.2

Kontakty
Telefón: 
+421 908 512 914

Administratívny zamestnanec

Kontakty
Telefón: 
+421 917 510 217