Procesný prístup k zvyšovaniu kvality riadenia školy

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Procesný prístup k zvyšovaniu kvality riadenia školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poukázať na potrebu sústavného systémového zlepšovania všetkých činností na školách s ohľadom na plánovanie, realizáciu a kontrolu ich činnosti.

Autori: 
Jakubeková, M. - Paulová, I. - Zgodavová, K.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0013-2
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
66s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: