Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov

Vzdelávací program je zameraný na aktualizáciu, podporu a rozšírenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré budú predmetom overenia prostredníctvom prvej atestácie.

Číslo akreditácie: 
570/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou