Praktikum z fyziky

Učebný zdroj prezentuje  metodické postupy pre vyučovanie voliteľného predmetu praktiká z fyziky v 7. ročníku s aplikovaním zážitkového učenia v tematickom celku Teplo. Praktikum z fyziky nadväzujú obsahom na hodinu fyziky, ktorej majú žiaci 2. stupňa 5 hodín týţdenne podľa ŠVP.

Autori: 
Mgr. Vargicová Želmíra
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
25s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon zv_praktikum_z_fyziky_pre_7roc.pdf1,15 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: