Praktiká z biológie 7. ročník

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú koncipované tak, aby žiaci mohli preukázať niekoľko úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. A to nielen text uvedený v daných pracovných listoch, ale aj učivo z učebnice Biológie pre 7. ročník, na ktorú tieto pracovné listy nadväzujú. Pracovné listy obsahujú pre lepšiu názornosť mnoţstvo obrázkov a schém.

Autori: 
Mgr. Lazorová Ľudmila
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
15s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ll_praktika_z_biologie_7rocnik.pdf983,52 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: