Pracovné listy z biológie pre 7. r. ZŠ s VJM - 1. časť

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 8  pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 7. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. Autorka ponúka zaujímavé úlohy, žiaci majú dopĺňať výrazy do textu, správne pomenovať objekty na obrázkoch. Úlohy sú zamerané na precvičovanie tematických celkov Ľudský vývoj, Pokožka, Podporný a pohybový systém, Tráviaca sústava.   Žiaci si môžu overiť správnosť riešenia jednotlivých úloh v prílohách učebného zdroja.

Autori: 
Šillingová Mácsová Ildikó PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
41s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: