Pracovné listy vo vyučovacom procese Tvorivej dramatiky pre 4. ročník ZŠ

Autorka v učebnom zdroji prezentuje 25 pracovných listov pre 4. ročník ZŠ, ktoré sú zamerané na otvorenú komunikáciu, pozitívne hodnotenie seba samého a iných, vyjadrovanie pocitov a myšlienok, empatiu, asertívne a prosociálne správanie. Zároveň aj tvorivé úlohy, ktoré prispievajú k tvorivému mysleniu žiaka a rozvoju slovnej zásoby. Boli vytvorené pre prácu v záujmovom útvare tvorivá dramatika, ale je ich  možné použiť v ktorejkoľvek fáze vyučovacieho procesu v 4. ročníku ZŠ a je vhodné doplniť ich didaktickou hrou.

Autori: 
Joklová Mária, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
33s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mj_tvoriva_dramatika_4roc.pdf890,36 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: