Pracovné listy vo vyučovacom procese Tvorivej dramatiky pre 2. ročník ZŠ

Učebný zdroj tvorí súbor 20-tich pracovných listov zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. ročník ZŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj fantázie, tvorivosti a improvizácie cez didaktickú hru,  precvičovanie a upevňovanie vedomostí z daného predmetu s využitím medzipredmetových vzťahov a to, hravou formou, schopnosťou vystihnúť problém úlohy a riešiť problémy. Úlohy vychádzajú zo záujmu dieťaťa, jeho potrieb, možností, zvyšujú vnútornú motiváciu, podporujú zvedavosť, jeho fantáziu a predstavivosť, rozvíjajú osobnosť a uspokojujú jeho potreby. Pracovné listy sú po obsahovej stránke zamerané na učivo 2.ročníka ZŠ, rozdelené podľa tematických celkov, úspešnosti zvládnutia a prispôsobené požiadavkám žiaka. Niektoré pracovné listy obsahujú jednoduché texty k danej téme, motivačné texty, básničky a hádanky.

Autori: 
Joklová Mária, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
38s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mj_tvoriva_dramatika_2roc.pdf2,24 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: