Poznaj a chráňpre 3. ročník IV. časť

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 3. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Voda v prírode (Premena vody); Čas (Denný režim deti a dospelých); Zdravie (Osobná a ústna hygiena, Práca zubára, Starostlivosť o vlasy);   Životné prostredie Ochrana životného prostredia, Recyklácia odpadu).

Autori: 
Sélešová Elena, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon es_poznaj_a_chran_3roc_4cast.pdf1,17 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: