Poznaj a chráň pre druhý ročník 2. časť

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 2. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Orientácia v čase – ročné obdobia, Jar, Leto, Jeseň, Zima, Básničky, Prírodné javy.  

Autori: 
Ambrušová Erika, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
18s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ea_poznaj_a_chran_2roc_2cast.pdf1,89 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: