Poznaj a chráň pre druhý ročník 1. časť

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 2. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky Orientácia v prírode/orientácia v obci, na križovatkách (Dopravné značky, Vždy dodržuje tieto pravidlá!,  Správne prechádzaj cez cestu!); Orientácia v prírode/ životné prostredie( Životné prostredie v ohrození, Domáci odpad); Orientácia v čase/ čas / poznáme hodiny ( Časti dňa,  Ako čítať hodiny,  Existovali hodiny odjakživa?,  Máme ešte toľko času...).

Autori: 
Ambrušová Erika, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ea_poznaj_a_chran_2roc_1cast.pdf1,94 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: