Použitie programu SCiDAViS a školských testov v stredoškolskej matematike

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu je určený účastníkom aktualizačného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe IKT na hodinách matematiky. Špecifické ciele vzdelávacieho programu sú formulované v súlade s  obsahom programu a definované na každý modul samostatne. V tomto učebnom zdroji sú predstavené dva programy z kategórie opensource, ktorých možnosti sú o veľa väčšie ako len ich použitie v stredoškolskej matematike. Programy z kategórii opensource môžeme voľne meniť, keďže je prístupný ich zdrojový kód a vytváraťsi tak vlastné konfigurácie.

Autori: 
M. Pjatková, S. Pavlíková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1172-5
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
54s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: