Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole

Obsahom učebného zdroja je súhrn teoreticko-metodologických východísk o možnostiach rozvoja čitateľskej gramotnosti ako nadpredmetovej kompetencie v rámci spoločného postupu učiteľov. Vzťahuje sa predovšetkým na komplexne plánovanie rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov v školskom vzdelávacom programe.

Autori: 
Mgr. Nadežda Kašiarová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-485-2
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
38s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Kód projektu: 
Verejná publikácia: