Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov

Číslo akreditácie: 
4/2020 – PIV2
Druh: 
Odborný konzultant
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Dokumenty