Plán profesijného rozvoja podľa novej legislatívy

Predložený text reaguje na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ďalej zákon), najmä na časti súvisiace so zmenami v oblasti profesijného rozvoja a jeho plánovania a to aj v kontexte aktualizačného vzdelávania, ktoré sa má realizovať v škole, školskom zariadení. V nasledujúcom texte je používaný pojem učiteľ ako reprezentatívny pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov a zväčša aj pojem škola v zastúpení škôl aj školských zariadení (niekde je použitá aj skratka ŠZ).
Cieľom publikácie je spracovať návrhy použiteľné v školách a školských zariadeniach, ktoré sa týkajú vybraných oblastí profesijného rozvoja.
Autor publikácie verí, že predložený zdroj môže byť základnou východiskovou bázou informácií a podnetov pri činnostiach, ktoré od 1. 9. 2019 čakajú školy a školské zariadenia. Nejde o vyčerpávajúci zdroj v danej problematike, nebolo účelom spracovať úplne komplexný materiál.

Autori: 
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1445-0
Rok vydania: 
2019
Rozsah: 
42s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Mgr. Juraj Kredátus, PhD.
Kód projektu: 
Verejná publikácia: