Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školsko veku

Hlavným zámerom predkladaného učebného zdroja je pomôcť rozšíriť, rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov a vychovávateľov v oblasti zvládania agresívneho správania detí a mládeže v školách a školských zariadeniach. Dúfame, že informácie obsiahnuté v tomto učebnom zdroji prispejú k porozumeniu príčin a motívov agresívneho správania sa žiakov v škole, k identifikácii cieľov agresívneho správania a následne k preventívnym a intervenčným aktivitám zameraným na elimináciu prejavov takéhoto správania.

Autori: 
Eva Smiková, Alena Kopányiová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-478-4
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
70s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PhDr. Štefan Matula, PhD.
PhDr. Alena Kopányiová, PhD.
Verejná publikácia: