Osobnostný a sociálny rozvoj 2. časť

Učebný zdroj je druhou časťou metodického učebného materiálu spracovaného autorkou k navrhovaným učebným osnovám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia "Výchova k zdraviu". Obsahuje 10 omaľovánok  a dva testy na sebaotestovanie žiakov v oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja týkajúce sa ich poznania svojich pozitív i negatív, vzťahu k iným, hodnotového systému, práv dieťaťa a prevencie šikanovania a závislostí.

Autori: 
Hricová Anna PaedDr., PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
27s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: