Ochrana života a zdravia

Učebný zdroj bol vytvorený k vzdelávaciemu programu Ochrana života a zdravia s cieľom poskytnúť prehľad o postavení tematiky ochrany života a zdravia v základných pedagogických dokumentoch a aktuálnej legislatíve v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia, prináša aj prehľad vybraných termínov a pojmov k danej problematike. Zámerom vzdelávacieho programu
je rozvíjať kompetencie učiteľa v oblasti plánovania edukačných cieľov prierezovej problematiky ochrana života a zdravia.
Materiál poskytuje potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky k problematike ochrany života a zdravia, ako aj zdravia a života iných ľudí.

Autori: 
PaedDr. Mária Roučková, Ing. Štefan Palaťka
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-488-3
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Ochrana života a zdravia1,73 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: