Prípadová štúdia v praxi pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Číslo akreditácie: 
1413/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: