Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa

Učebný zdroj je zameraný na precvičovanie výtvarných techník, ktoré môžu vychovávatelia priamo využiť vo svojej výchovno-vzdelávacej praxi. Výtvarné aktivity podporujú u detí rozvoj tvorivosti, samostatnosti a sústredenia. Prostredníctvom vhodne zvolených výtvarných aktivít sa u detí rozvíjajú zručnosti a vedomosti, ktoré môžu veľmi dobre využiť nielen počas štúdia, ale aj v budúcnosti.

Autori: 
S. Gécová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
97880-565-1413-9
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
27s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: