Výtvarné techniky na rozvoj tvorivosti

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese. Je zameraný na osvojenie si vedomostí a zručností v problematike rozvoja tvorivosti detí a žiakov v oblasti vizuálnej kultúry a na procesy vyučovania výtvarnej výchovy v škole i mimo vyučovania. Obsah kapitol tvoria základné pojmy súvisiace s tvorivou činnosťou žiakov a prehľad výtvarných techník a ich tvorivé uplatnenie vo výtvarnom prejave žiakov.

Autori: 
R. Pondelíková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1358-3
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
48s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: