Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekonomického softvéru

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekonomického softvéru je vytvoriť pre učiteľa odborných ekonomických predmetov metodického sprievodcu programom ALFA plus ako pomôcku, ktorá mu odpovie na základné otázky v rámci jeho prípravy na vyučovanie a poskytne mu metodický návod, ako postupovať pri vyučovaní jednoduchého účtovníctva v programe ALFA plus, prípadne ako si zostaviť odborno-tematický učebný plán.

Autori: 
Z. Kovalčíková,Ľ. Prekopová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0207-5
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
54s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: