Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole je aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka o zručnosť používať moderné technológie ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole.

Autori: 
I. Labjaková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-877-5
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
76s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: