Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole

Výchova a vzdelávanie médiami a k médiám má smerovať k zodpovednému a primeranému využívaniu rôznych druhov médií, k rozvoju komunikácie, prosociálneho správania, k aplikovaniu etických hodnôt v živote dieťaťa. Učebný zdroj Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole ponúka množstvo aktivít a činností, ktoré môžu pedagógovia spolu s deťmi realizovať nielen s cieľom zábavy a oddychu, ale aj preto, aby ich prostredníctvom týchto činností viedli k správnemu, zodpovednému a primeranému využívaniu jednotlivých médií.

Autori: 
J. Paleschová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-675-7
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
56s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: