Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy

Vzdelávací program Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu, ku ktorému je vytvorený tento učebný zdroj, je určený učiteľom telesnej a športovej výchovy na všetkých typoch škôl. Jeho absolvovaním si rozšíria a zdokonalia svoje kompetencie zamerané na moderné trendy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy. Vzhľadom na dobu, v ktorej žijeme, a nedostatočný záujem žiakov o pohybové aktivity ponúkame možnosti, ako žiakov k týmto aktivitám motivovať. Je taktiež dôležité, aby učiteľ vedel pracovať so zdravotne oslabenými žiakmi, ktorých neustále pribúda, a naučil sa ich úspešne integrovať do vzdelávacieho procesu v rámci školského vzdelávacieho programu.

Autori: 
M. Roučková S. Kršjaková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-560-6
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
56s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon krsjakova_moderne_trendy_web_o.pdf3,08 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: