Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka

Učebný zdroj bol  vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela a je študijným materiálom pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ale aj pre tých, ktorí nachádzajú hlbšie súvislosti medzi výučbou slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy; analyzujú literárny text so zameraním na jeho etické aspekty. Súbor uvedených úloh rozvíja etické vlastnosti v súčinnosti s učebným procesom.

Autori: 
D. Bačová, M. Lapitka
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-553-8
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: