Využitie experimentov a učebných aktivít na podporu aktívneho učenia sa vo vyučovaní biológie

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie je prostredníctvom zážitkového učenia sa aktualizovať zručnosť uplatňovania experimentu kombinovaného s ďalšími podpornými aktivitami a technikami na rozvoj personalizácie, socializácie a kognitivizácie žiakov vo vyučovaní biológie. Podstatná časť učebného zdroja je zameraná na opis aktívneho učenie sa žiakov, ktoré je prirodzene podporované zážitkovým učením sa prostredníctvom uskutočňovania experimentov.

Autori: 
E. Gullach
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-552-1
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
6s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: