Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní je aktualizovať kompetencie učiteľov matematiky zamerané na zručnosť používať didaktickú hru ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní matematiky, ktorý komplexne pôsobí na rozvoj osobnosti žiaka. Zmyslom praktickej činnosti je inšpirovať učiteľov k využívaniu didaktických hier v matematike, podnietiť ich k tvorivosti a aplikácii didaktických hier v praxi.

Autori: 
I. Labjaková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-565-1
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: