Nové témy vo vyučovaní biológie

Zmena štruktúry učiva v predmete biológia, nové témy v jej obsahu si vyžiadali a vyžadujú intenzívnejšiu prípravu učiteľov. Z tohto dôvodu bol vytvorený program kontinuálneho vzdelávania Nové témy vo vyučovaní biológie, ku ktorému vznikol učebný zdroj s totožným názvom. Tvoria ho tri kapitoly. Prvá je venovaná zmenám vo vyučovaní biológie, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien a štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2 a ISCED 3A) pre biológiu. Druhá kapitola obsahuje vybrané nové, resp. výrazne upravované témy vo vyučovaní biológie na druhom stupni základných škôl (ISCED 2) a tretia kapitola vybrané nové, príp. upravované témy vo vyučovaní biológie na gymnáziách (ISCED 3A). Učebný zdroj dopĺňajú prílohy.

Autori: 
E. Fryková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-558-3
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
60s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Nové témy vo vyučovaní biológie1,85 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: