Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe ISCED 2

Metodická príručka Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe ISCED 2 reaguje na potrebu kontinuálneho vzdelávania učiteľov základných škôl v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Je vytvorená ako učebný zdroj k aktualizačnému programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom, ktorého cieľom je nasmerovať učiteľa základnej školy k vytváraniu interných školských materiálov (v príručke sú uvedené námety na vyučovacie hodiny) a k využívaniu inovačných metód vyučovania v zhode s platnou legislatívou a vytvoriť tak z občianskej náuky atraktívny a podnetný vyučovací predmet.

Autori: 
J. Kredátus
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-482-1
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
56s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: