Pohybový systém a regeneračné cvičenia

Študijný materiál je určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre intaktných žiakov a žiakov so zdravotnými poruchami a oslabeniami. Obsahuje teoretické poznatky z platnej legislatívy pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, z anatómie a fyziológie, regenerácie síl a pohybových programov.

Účastník vzdelávacieho programu má príležitosť naučiť sa diagnostikovať svalovú nerovnováhu jedinca, zdokonaliť sa v technikách, postupoch pri cvičeniach a lokomočných pohyboch so žiakmi, vytvoriť vlastné zostavy cvičení na vykonávanie preventívnych i nápravných cvičení, ale aj regeneračných cvičení, ktoré môžu byť zaradené aj do pohybovej prípravy žiakov so zdravotnými poruchami a oslabeniami.

Autori: 
J. Henešová, P. Jablonský
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-476-0
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: