Tvorba individuálnych vzdelávacích programov

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať špecifické profesijné kompetencie pre tvorbu, realizáciu a hodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov s tzv. špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä kompetencie súvisiace s efektívnou spoluprácou v multidisciplinárnych tímoch.

Číslo akreditácie: 
1614/2015 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: